warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!


’);
echo(”

Välkommen till OptiParts!

Här kan du på ett roligt och enkelt sätt lära dig optimistjollens delar”);
echo(’

’);
echo(’

’);
echo(’

’);
echo(’

’);
echo(’

’);
echo(’

’);
echo(’

’);
?>

’);
echo(’

’);

}else if($partnr == 35){
if($answ == $part){
echo ”

Du svarade RÄTT! på förra frågan

”;
$partnr = $partnr + 1;
$points = $points + 1;
}else{
echo ”

Du svarade FEL! Försök igen!

”;
}

$timeNew = date(’Y-m-d H:i:s’);
$seconds = abs(strtotime($timeNew) – strtotime($time));
$hours = floor($seconds/60/60);
$minutes = floor(($seconds – ($hours*60*60))/60);
$seconds = floor($seconds – ($hours*60*60 + $minutes*60));
$saveTime = $hours . ”:” . $minutes . ”:” . $seconds;
echo(”

Grattis ” . $userName . ”! Du har klarat hela testet 😀

”);
echo(”Du fick: ” . $points . ” poäng
”);
echo(”Din tid var: ” . $saveTime . ”

”);
$thisDate = date(’Y-m-d’);
$save = ”INSERT INTO partsOptimistEasyScore (name, results, time, date) VALUES (’$userName’, ’$points’, ’$saveTime’, ’$thisDate’)”;
if (mysqli_query($dbConnLSS, $save)) {
} else {
echo ”Det gick inte att spara ditt resultat:
” . mysqli_error($dbConnLSS);
}
}else{

//Startar tidtagarur
if($partnr == 1){
$time = date(’Y-m-d H:i:s’);
}

//Kontrollerar svaret från tidigare fråga
if(isset($answ) && $answ != ””){
//Gör om svaret till små bokstäver
$answ = strtolower($answ);

if($answ == $part){
echo ”

Du svarade RÄTT! på förra frågan

”;
$partnr = $partnr + 1;
$points = $points + 1;
}else{
echo ”

Du svarade FEL! Försök igen!

”;
}
}

$sumpoints = $points;
$sumpartnr = $partnr;

echo(’

’);

if($sumpartnr <= $numberOfRows){ echo ("

Vad heter delen som visas nedan?

”);

//Hämtar värden från tabellen
$result = mysqli_query($dbConnLSS, ”SELECT * FROM ” . $gameBase . ” WHERE id=’$partnr'”);
$row = mysqli_fetch_array($result);
$part = $row[’part’];

$description = $row[’description’];
$picture = $row[’picture’];
//Skriver ut bild samt förklaring
echo (””);
echo (”

” . $description . ”

”);

?>

Svar:

Du har: ” . $points . ” poäng

”); ?>

loading
×