warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Samling vid bryggan kl.18:00

Varje onsdag, så länge intresse finns och visas här på hemsidan kommer vi instruktörer på seglarskolan att arrangera onsdagsseglingar klockan 18:00 för er som deltagit i någon av våra kurser helt gratis. På onsdagsseglingarna är det ni elever som bestämmer vart vi seglar och hur länge vi seglar. Ni får alltså komma överens och ge förslag till oss så hjälper vi er! Ibland har vi ett förslag 🙂 Vi träffas borta vid bryggan och optimistjollarna. Ni som har hyrt båt av oss har möjlighet att låna även på onsdagsseglingarna men vi har endast cirka fyra stycken att tillgå så eftersom vi är många är det inte säkert att det finns en till alla utan det är först till kvarn som gäller. Anger du samma namn två gånger raderas namnet från listan.
Nedan ser ni statusen för kommande onsdag (Om texten är grön planerar vi för onsdagssegling, om texten är röd är det inställt). Vi uppskattar om ni anmäler er så tidigt som möjligt om ni är intresserade! Vi beslutar sedan om vädret och om det finns tillräckligt med instruktörer för att säkerställa säkerheten. Vi rekommenderar att ni sätter upp er minst en dag innan så att vi har möjlighet att ringa in instruktörer.
Se till att hålla er uppdaterade ända fram tills ni åker!
Vi kan ändra statusen när som helst beroende på väderleken, intresset och instruktörernas möjlighet att delta!


strtotime($lastDate)){
$thisWeek++;
}
$beforeWeek = $thisWeek – 1;
if($beforeWeek < 10){ $beforeWeek = "0" . $beforeWeek; } $lastDate = date('Y-m-d', strtotime(date('Y') . "W" . $thisWeek . 3)); //Day $firstDate = date('Y-m-d', strtotime(date('Y') . "W" . $beforeWeek . 3)); //Day if($sDate > strtotime($firstDate) && $sDate <= strtotime($lastDate)){ $saveWeek = $thisWeek; }else{ $saveWeek = $thisWeek + 1; } $thisWeek = $saveWeek; $lastDate = date('Y-m-d', strtotime(date('Y') . "W" . $thisWeek . 3)); //Day $firstDate = date('Y-m-d', strtotime(date('Y') . "W" . $beforeWeek . 3)); //Day $queryResults = mysqli_query($dbConnLSS, "SELECT * FROM lastOnsdagAktiv WHERE week='$saveWeek' AND year='$thisYear'"); $row = mysqli_fetch_array($queryResults); $weekTrue = $row["value"]; $message = $row["message"]; statusMessage(version()); echo "
”;
if($message != NULL && $message != ””){
echo(”

Meddelande från instruktörerna: ” . $message . ”

”);
}
showInput();
//Sätter in nya seglare
if(isset($_REQUEST[’SailUserName’]) && $_REQUEST[’SailUserName’] != NULL){
$saveThisUser = $_REQUEST[’SailUserName’];
//Finns angiven seglare?
$query1 = ”SELECT * FROM lastOnsdag WHERE week=’$saveWeek'”;
$query1Results = mysqli_query($dbConnLSS, $query1) or die(”Error: Check – onsdag – 1005”);
$foundUser = 0;
while($row = mysqli_fetch_array($query1Results)){
if($row[”name”] == $saveThisUser){
$foundUser = 1;
}
}
//Ta bort användare om den finns
if($foundUser == 1){
$query2 = ”DELETE FROM lastOnsdag WHERE week=’$saveWeek’ AND name=’$saveThisUser’ ”;
$query2Results = mysqli_query($dbConnLSS, $query2) or die(”Error: Check – onsdag – 1004”);
}
else{
$query3 = ”INSERT INTO lastOnsdag (week, date, name, host) VALUES (’$saveWeek’, ’$date’, ’$saveThisUser’, ’$newSailUserIp’)”;
$query3Results = mysqli_query($dbConnLSS, $query3) or die(”Error: Check – onsdag – 1003”);
}
}
function version(){
return false;
}
//Veckans seglare
$lastDateAndThis = date(’Y-m-d’, strtotime($lastDate . ’ +1 day’));
echo(’

Vecka: ’ . $saveWeek .’s deltagare:

’);
$queryResults = mysqli_query($dbConnLSS, ”SELECT * FROM lastOnsdag WHERE date<'$lastDateAndThis' AND date>=’$firstDate’ ORDER BY date AND id”);
$listNumber = 0;
while($row = mysqli_fetch_array($queryResults)){
$onsdagDate = strtotime($row[”date”]);
if($onsdagDate > strtotime($firstDate) && $onsdagDate <= strtotime($lastDateAndThis)){ $listNumber++; $onsdagName = $row["name"]; echo($listNumber . '. ' . $onsdagName); //if($newSailUserIp == $row["host"]){echo(removeUser($row["id"]));} echo('
’);
}
}
//Visar input
function showInput(){
if(version()){
echo(’

Jag är instresserad av att delta nu på onsdag:

Deltagarens namn:

’);
}
}
function removeUser($thisId){
echo(’’);
}

function statusMessage($status){
if($status){
if($weekTrue == ’1’){
echo ”

Status: Onsdagssegling på onsdag? Anmäl er nedan!

”;
}else if($weekTrue == 0 || $weekTrue == NULL){
echo ”

Status: Vi avvaktar/Ingen onsdagssegling! Anmäl och håll utkik här!

”;
}}else{
echo ”

Tjänsten använder funktioner utanför LBS. Vänligen kontakta seglarskolan.

”;
echo ”

Status: Obetald faktura för tjänsten, kontakta ansvarig

”;
}}

function getUserIP()
{
$client = @$_SERVER[’HTTP_CLIENT_IP’];
$forward = @$_SERVER[’HTTP_X_FORWARDED_FOR’];
$remote = $_SERVER[’REMOTE_ADDR’];
if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP))
{
$ip = $client;
}
elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP))
{
$ip = $forward;
}
else
{
$ip = $remote;
}
return $ip;
}
echo ”

Onsdagsseglingar 1.0 Stable – Copyright by Fredrik Tell, created in 2015

”;
?>

loading
×